LEDEN

9.1.
 • spotřební daň – splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za prosinec 2018
20.1.
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
21.1.
 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za prosinec 2018
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za prosinec 2018
24.1.
 • spotřební daň – splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
25.1.
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018, souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018, kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018
 • spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2018, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018
31.1.
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za leden 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za leden 2019
 • biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018
 • daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019
 • daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2018
 • daň z přidané hodnoty – oznámení změny zdaňovacího období

ÚNOR

8.2.
 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za leden 2019
11.2.
 • spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15.2.
 • daň z příjmůpodpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2018
 • daň z příjmů – podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
 • Úřad práce – oznámení o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2018, odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2018
20.2.
 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za leden 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za leden 2019
25.2.
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019, souhrnné hlášení za leden 2019, kontrolní hlášení za leden 2019
 • spotřební daň – daňové přiznání za leden 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)
 • spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019
28.2.
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za únor 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za únor 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

BŘEZEN

1.3.
 • daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
8.3.
 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za únor 2019
12.3.
 • spotřební daň – splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15.3.
 • daň z příjmůčtvrtletní záloha na daň
20.3.
 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • dan z příjmů – elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za únor 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za únor 2019
25.3.
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019, souhrnné hlášení za únor 2019, kontrolní hlášení za únor 2019
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • spotřební daň – daňové přiznání za únor 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)

DUBEN

1.4.
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za březen 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za březen 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019
 • daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018
 • daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • daň z příjmů – podání sdělení, že poplatníkovi nevznikla v roce 2018 daňová povinnost k dani z příjmů FO, ke které je registrován (§ 136 odst. 5 daňového řádu)
 • daň z příjmů – uplatnění plné moci k zastupování pro daňového poradce nebo advokáta u věcně a místně příslušného správce daně (§ 136 odst. 2 daňového řádu)
 • účetnictví – podání účetní závěrky jako přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
 • zdravotní pojištění – oznámení data podání daň. přiznání OSVČ účtující v hospodářském roce
8.4.
 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za březen 2019
 • zdravotní pojištění – Přehled OSVČ bez povinnosti podat daňové přiznání za rok 2018
9.4.
 • spotřební daň – splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15.4.
 • daň silničnízáloha na daň za 1. čtvrtletí 2019
20.4.
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
23.4.
 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za březen 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za březen 2019
24.4.
 • spotřební daň – splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu),
25.4.
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019, souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019, kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
 • spotřební daň – daňové přiznání za březen 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019
30.4.
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za duben 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za duben 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019
 • energetické daně – podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

KVĚTEN

2.5.
 • sociální pojištěníPřehled OSVČ 2018, pokud si daňové přiznání zpracovává poplatník sám. Předložení plané moci OSSZ pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce.
 • zdravotní pojištěníPřehled OSVČ 2018, pokud si daňové přiznání zpracovává poplatník sám. Předložení plané moci ZP pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce.
9.5.
 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za duben 2019
10.5.
 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • sociální pojištění – OSVČ platba pojistného, nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu)
 • zdravotní pojištění – OSVČ platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu)
20.5.
 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za duben 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za duben 2019
27.5.
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019, souhrnné hlášení za duben 2019,kontrolní hlášení za duben 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za duben 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019
31.5.
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za květen 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za květen 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019
 • daň z nemovitých věcísplatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně), splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

ČERVEN

10.6.
 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za květen 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
17.6.
 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.6.
 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za květen 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za květen 2019
24.6.
 • spotřební daň – splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.6.
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019,– souhrnné hlášení za květen 2019, kontrolní hlášení za květen 2019
 • spotřební daň – daňové přiznání za květen 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019

ČERVENEC

1.7.
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za červen 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za červen 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
 • daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
 • daň z příjmů – oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2018, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daň.poradcem)
 • účetnictví – podání účetní závěrky jako přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce nebo advokát
 • oznámení FATCA – podání oznámení dle zákona č. 330/2014 Sb.
 • oznámení CRS (GATCA) – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
8.7.
 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za červen 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15.7.
 • daň silničnízáloha na daň za 2. čtvrtletí 2019
20.7.
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.7.
 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červen 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červen 2019
25.7.
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2019,souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019, kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za červen 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019
30.7.
 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31.7.
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za červenec 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za červenec 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

SRPEN

1.8.
 • sociální pojištěníPřehled OSVČ 2018, pokud daňové přiznání zpracoval daňový poradce
 • zdravotní pojištěníPřehled OSVČ 2018, pokud daňové přiznání zpracoval daňový poradce
8.8.
 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za červenec 2019
9.8.
 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
 • sociální pojištění – doplatek pojistného OSVČ za rok 2018 bez povinnosti podat daňové přiznání (jinak do 8 dnů po podání Přehledu)
 • sociální pojištěníOSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu), pokud daňové přiznání zpracovával daňový poradce
 • zdravotní pojištěníOSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu), pokud daňové přiznání zpracovával daňový poradce
21.8.
 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červenec 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za červenec 2019
24.8.
 • spotřební daň – splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
26.8.
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019, souhrnné hlášení za červenec 2019, kontrolní hlášení za červenec 2019
 • spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019

ZÁŘÍ

2.9.
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za srpen 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za srpen 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)
9.9.
 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za srpen 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
16.9.
 • daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
20.9.
 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za srpen 2019
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019, souhrnné hlášení za srpen 2019, kontrolní hlášení za srpen 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za srpen 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019
30.9.
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za září 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za září 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019
 • daň z přidané hodnoty – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH

ŘÍJEN

8.10.
 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za září 2019
10.10.
 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
15.10.
 • daň silničnízáloha na daň za 3. čtvrtletí 2019
20.10.
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
21.10.
 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2019
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 2019
25.10.
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019, souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019, kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za září 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019
 • daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019
30.10.
 • Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31.10.
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za říjen 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za říjen 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019
 • daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

LISTOPAD

8.11.
 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za říjen 2019
9.11.
 • spotřební daň – splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.
 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za říjen 2019
24.11.
 • spotřební daň – splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25.11.
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019, souhrnné hlášení za říjen 2019, kontrolní hlášení za říjen 2019
 • spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019

PROSINEC

2.12.
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za listopad 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za listopad 2019
 • daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019
 • daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
9.12.
 • zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za listopad 2019
10.12.
 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
16.12.
 • daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • daň silničnízáloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
20.12.
 • daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za listopad 2019
 • zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za listopad 2019
27.12.
 • daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019, souhrnné hlášení za listopad 2019, kontrolní hlášení za listopad 2019
 • spotřební daň – splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za listopad 2019, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)
 • energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019
31.12.
 • sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za prosincec 2019, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za prosinec 2019